Lúcia-lima (Aloysia)

Lúcia-lima (Aloysia)
Lúcia-lima, limonete, Bela-luísa (Aloysia)